1. Vertrouwen, respect en eigen verantwoordelijkheid

Vertrouwen, respect en eigen verantwoordelijkheid zijn drie belangrijke kernwaarden in Klein-GroenLand. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om vanuit intrinsieke motivatie bij te dragen aan het gezamenlijke aspect van het ecodorp. Iedereen gunt elkaar de vrijheid om zelf te bepalen wat hij of zij wil bijdragen en iedereen laat elkaar onderdeel zijn van de groep. 

Iedere bewoner is in staat tot zelfreflectie en is zich bewust van de impact van zijn/haar gedrag op dat van anderen en vice versa. We hebben een groepsverantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken en te zorgen voor open, geweldloze communicatie.

  1. Noaberschap en maatschappelijke functie

Klein-GroenLand vervult zowel binnen de natuurwijk als daarbuiten een maatschappelijke functie. We zorgen voor elkaar en helpen elkaar waar nodig en waar mogelijk. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld oudere mensen langer zelfstandig wonen. Ook staan we voor elkaar klaar bij ziekte en andere ingrijpende levensgebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld de kraamtijd.

Daarnaast organiseren we activiteiten waar we ook mensen van buitenaf voor uitnodigen. 

  1. Balans tussen zelfstandig wonen en samen leven

Klein-GroenLand is een plek waar bewoners samen leven, maar zich ook terug kunnen trekken op hun eigen plek. Er is ruimte om activiteiten te organiseren, waarbij iedereen vrij is om mee te doen. 

  1. Balans tussen een kleine ecologische voetafdruk en comfortabel leven

Klein-GroenLand streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, zonder een comfortabel leven uit het oog te verliezen. De woningen in Klein-GroenLand worden energieneutraal gebouwd en bestaan uit duurzame en/of ecologische materialen. Door het slim delen van spullen, hebben we minder spullen nodig, en wordt onze ecologische voetafdruk verder verkleind.

  1. Bijdragen aan voedselvoorziening

Klein-GroenLand zal voor een deel in haar eigen voedselbehoefte voorzien en daarbij zoveel mogelijk afvalstoffen hergebruiken als grondstof. Denk daarbij aan het maken van eigen compost voor een moestuin en het goed vruchtbaar maken en houden van de grond door slimme keuze in gewassen. Tevens dient de opbrengst als bron voor aantrekkelijke biologische producten voor de buurt; aangezien wij deze verkopen aan buurtbewoners en passanten. 

  1. Pionieren en inspireren

Klein-GroenLand wil pionieren en daarmee een inspiratiebron zijn voor andere mensen. Alle ervaringen die we opdoen delen we met ge├»nteresseerden door bijvoorbeeld rondleidingen en open dagen te organiseren. Daarnaast plaatsen we informatie op onze website en zijn we altijd in voor een praatje. 

  1. Visitekaartje voor de omgeving

De uitstraling van de natuurwijk dient als een visitekaartje voor de omgeving. Het gehele terrein heeft een unieke uitstraling dat aansluit bij de omgeving waarin we zitten. 

Wijkwinkeltje