Waar komt Klein-GroenLand?

We hebben voorkeur voor een locatie in de regio Noord-Drenthe. We zijn of gaan op korte termijn in gesprek met de gemeente Noordenveld, Westerkwartier, Tynaarlo en Aa en Hunze. We hebben onze wensen voor de locatie uitgewerkt op de website.

Hoeveel gaan de huisjes kosten?

Eén van de meest gestelde vragen is wat de prijs van de huizen wordt. Gezien er op dit moment nog veel ongewisse factoren zijn, kunnen we nog geen exacte prijzen noemen. De prijs is afhankelijk van de grondprijs die we moeten betalen, maar ook van de ontwikkelkosten en de kosten van de (bouw van de) huisjes zelf. We streven er in ieder geval naar om betaalbare koophuizen te realiseren, dat wil zeggen dat gestreefd wordt dat de prijzen van een groot deel van de huizen onder de NHG-grens zit.

Voor het gemeenschappelijke deel, zoals onderhoud van het gemeenschappelijke gebouw en het terrein, ga je servicekosten betalen. De hoogte hiervan is nog niet bekend.

Wanneer zijn de huisjes klaar?

Hier kunnen we geen precies antwoord op geven. We zijn hierbij afhankelijk van de duur van processen om tot een locatie te komen en de duur van de bijbehorende wijziging voor het bestemmingsplan. Ons streven is om in 2021 een locatie vinden, in 2022 en 2023 alle benodigde procedures hiervoor te doorlopen en de huisjes aan te besteden zodat de huisjes in 2024 gebouwd kunnen worden.

Komen er ook huurhuisjes?

We proberen een aantal huurhuisjes te realiseren onder de huurtoeslaggrens, maar kunnen hier nog geen zekerheid over geven.

Hoeveel uur per week moet je bijdragen aan Klein-GroenLand?

We hebben geen verplichte uren die je moet bijdragen aan de natuurwijk. We geloven dat iedereen dat vanuit intrinsieke motivatie vanzelf gaat doen, zoals we ook omschreven hebben in onze visie. We willen elkaar de ruimte en vrijheid geven om dat naar eigen inzicht in te richten, waarbij het dus ook kan voorkomen dat iemand een tijdje meer of minder bijdraagt. We verwachten van alle bewoners dat ze elkaar daarin de ruimte kunnen geven.

Ik heb interesse, kan ik persoonlijk kennismaken met jullie?

We organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst waar je kennis kan maken met ons en andere geïnteresseerden. Op dit moment doen wij niet aan individuele kennismakingen. Dit heeft ermee te maken dat wij heel veel verzoeken hiervoor ontvangen, en we de tijd die hiervoor nodig zou zijn op dit moment liever investeren in het door ontwikkelen van Klein-Groenland. Heb je interesse? Blijf dan op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief of onze Facebookpagina te liken.